• ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-167-2015

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-17-2017

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ МОРСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-19-2017

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА РОБОТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ У МОРСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-20-2017

завантажити

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКУ ДО НИХ У МОРСЬКОМУ КОЛЕДЖІ ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ СМЯ 04-26-2017

завантажити

 • ПРАВИЛА призначений та виплати академічних стипендій у Морському коледжі Херсонської державної морської академії СМЯ 04-173-2017

завантажити

 • Положення про адміністративну раду морського коледжу Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Положення про бібліотеку Морського коледжу ХДМА

завантажити

 • Положення про визнаяення рейтингу педагогічних працівників морського коледжу Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Положення про морський коледж Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Положення про навчально-методичну раду морського коледжу Херсоської державної морської академії

завантажити

 • Положення про організацію заочної форми навчання у морському коледжі Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Типове положення про відділення морського коледжу Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Типове положення про педагогічну раду відділення морського коледжу Херсонської державної морської академії

завантажити

 • Типове положення про циклову(предметну) комісію морського коледжу Херсонської державної морської академії

завантажити